Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Kållered

När Transportstyrelsen tagit emot information om att du lämnat in bilen till bilskrot i Kållered för skrotning tillkännager de försäkringsbolaget som eliminerar din fordonsförsäkring.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Kållered

Om ni har betalat för en försäkringsperiod, som är efter skrotnings-datumet, får man tillbaka pengar från försäkringsföretaget. Det gäller även för överskjutande bilskatt. Man bekostar ingen bilskatt när bilen är överlämnad till en bilskrot. Om man redan betala in fordonsskatten kommer Transportstyrelsen återgälda resterande summa. Båda beloppen tillfaller ägaren enligt ingett registreringsbevis del 2. Enbart certifierade bilskrotar kan avge ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen. För att få tillbaka resterande försäkring ska en certifierad skrot engageras, när bilinnehavaren behöver skrota bilen i Kållered. Och det gäller också att utse en bilbärgare med befogenhet, när skrotbilen hämtas.

Båda parter överlämnar ett mottagningsbevis med garanterat skrotningsintyg till fordonsägaren. Intyget är en värdehandling till Trafikstyrelsen verifierat, att personbilen är avregistrerat och struken från vägtrafikregistret.

Avställning av bil i Kållered eller borttagen permanent från systemet

Dessa begrepp tenderar förväxlas av fordonsägare i Kållered, vilket kan betyda stora besvär. En avregistrerad bil är borta för all framtid. Så efter det här har fordonsägare inte längre något ansvar. Men ett avställt fordon har andra bestämmelser för försäkrings- och skattefrågor. Fordonet förmodas på-ställas återigen och existerar i fordonsregistret med årlig kostnad. bilägaren är dessutom ansvarig att betala eventuella klimatavgifter eller borttransport beordrat av Miljövårdsverket.