Kan man skrota avställd bil i Kållered

Kan man skrota avställd bil i Kållered

Ja personbilen kan vara antingen påställd eller avställd, när fordonsägaren skall skrota bilen i Kållered. Det är väl bara problem, som kan uppkomma och tänka på, vid inlämning av skrotbil till en behörig skrotfirma. Flertalet vill transportera sin bil personligt. Men det går bara om bilen är godkänd, försäkrad och skattad. Alla andra personbilar har med automatik officiellt förbud mot användning i trafik och får inte heller bogseras på allmänna trafikleder.

Anlita en bärgningsbil i Kållered med tillstånd vid skrotning

Flertalet personbilar är avställda, när bilägaren kommer till insikt om att det är dags att separeras från sin trotjänare. För att själv köra personbilen till en bilskrot i Kållered krävs, att bilen är godkänd vid bilbesiktning, har fordonsförsäkring och att fordonsskatten är betald. Annars måste skrotbilen hämtas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det förekommer en del bärgare att välja på. Men enbart enstaka av dessa har tillstånd, från Länsstyrelsen, att handha fordonsvrak som kategoriseras som miljöskadligt avfall. De senare samverkar med en godkänd bilskrot och ger ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid hämtning av uttjänta bilar inklusive registreringsbevis. Intyget innehåller försäkran för publicerande av skrotningsintyg till fordonsregistret för avregistrering. Det enklaste sättet att avsyna bärgarens tillstånd är att titta på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så pengarna för påställning för att köra personbilen till en certifierad bilskrot kan kringgås vid anlitande av bilbärgare. Men bilägaren måste passa upp. Oseriösa bilskrotare har sorgligt nog andra intentioner än att skrota bilen med bilåtervinning som motiv.