Vad är en komplett bil

Hur gestaltas fullständig personbil som skall skrotas egentligen? En uttjänt personbil återvinns av en behörig bilskrot i Kållered och sänds därpå till Skrotfrag för sönderdelning och nedsmältning. För den skull är det viktigt att speciella reservdelar inte är avskruvade från bilen. Av den orsaken att en ursprunglig katalysator innehåller återvinningsbara ädelmetaller, måste den framför allt finnas i ett komplett bil. Observera att det existerar skrotbilar med utbytes-katalysatorer, utan skrotvärde, som därför klassas som inte kompletta. Avsaknad på startbatteri, som används i återvinningsförloppet, ger även det avdrag.

Bilens fulla vikt har betydelse för bilskrot i Kållered

Vad är en komplett bil i Kållered

Eftersom personbilen ska skrotas påverkas inte skrotvärdet av fordonets status och utseende. Men den måste vara rullbar för normal bärgning. Det är framförallt saknaden av väsentliga bildelar som påverkar personbilens värde när man skrota bilen i Kållered. Skillnaden är enorm om en vital del saknas i stället för en ratt. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att bestämma skrotbilens värde ska bilägaren deklarera för saknade delar vid beställning. Vid sådant omständighet behövs inga resonemang rörande överenskommen ersättningen. Observera att en del oseriösa skrothandlare tar chansen att sänka värdet på personbilen vid upphämtning. Men en skrotbils skrotvärde förändras inte som ett resultat av dåligt skick eller defekta komponenter.